Videndeling
NEA tilbyder sparring og undervisning

En væsentlig del af netværket handler om en fortsat udvikling af ekspertise inden for elektronisk arkivering. Vi tror på, at vi altid kan blive bedre.

Derfor afholder vi temamøder, workshops og kurser inden for særlige problemstillinger, som netværket ønsker at få løst. Det kunne f.eks. være med udgangspunkt i kortlægning af elektroniske systemer, lovgivning, afleveringsprocedurer, bevaring, søgning, databaseteori eller indretning af IT-arkiv.

Vi tilbyder også uddannelsesforløb, som er tilpasset den enkelte medarbejder.