Samarbejde
Et medlemskab af NEA garanterer et professionelt fagligt netværk, hvor styrken er de kollektive løsninger

Lige fra afleveringer af ESDH-systemer til arkivering af KMDs fagsystemer udnytter vi de oplagte stordriftsfordele, der er forbundet med at være flere om en fælles opgave.

Flere og flere kommuner i netværket søger nu selv data frem i de arkiverede systemer. NEA stiller et værktøj til rådighed, og vi er behjælpelige med opsætning og support.