Rådgivning
NEA rådgiver ud fra individuelle behov

NEA imødekommer alle opgaver inden for elektronisk arkivering.

NEAs konsulenter kan blandt andet bistå med at identificere jeres kommunes bevaringsværdige data og fastsætte, hvornår de skal afleveres, så både persondatalov og arkivlov overholdes. Vi kan også varetage kontakten til systemleverandørerne, der oftest kan være ressourcekrævende.

NEAs konsulenter tester jeres afleveringer og godkender, at de efterlever Statens Arkivers regelsæt.

Har I specielle eller egenudviklede systemer, hjælper vi med aflevering af data herfra. Vi giver også råd og vejledning om f.eks. større skanningsprojekter eller digitalisering af audiovisuelt materiale.

Kontakt os endelig, så vi kan hjælpe jer videre.